"Ağıt"

Hikmet Asutay'ın KurdishCinema.com senaryo ödülünü alan senaryosu

KurdishCinema / 29 Mart 2009                               

Yazan; Hikmet Asutay

Sinopsis

Türkiyenin güney doğusunda  meydana gelen kadın intihar
olaylarının geneli araştırıldığında yirmi beş yıldan fazla süre gelen
bir savaşın ve beraberinde  göç töre  ekonomik zorluklar ve şiddet
gibi toplumsal olgular nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.
Buradan hareketle sinemanın duygulara direkt erişim sağlaması,
ilişkilerdeki sorunları açığa çıkarması nedeniyle  bu konuda bir
senaryo yazma ve filmini isteği oluştu. Sanatın toplumu
dönüştürdüğüne olan inancımdan dolayı bu toplumsal sorunu
Batman`da yaşayan genç Muhsin ve Leyla nın aşkı ve yukarda
sözünü ettiğim nedenlere direnmeleri ve kavuşamamaları                                
Hikmet Asutay
üzeriden senaryolaştırdım.

Bir dağın tepesinde sıralanmış gökyüzüyle bir bütün oluşturan kefenlenmiş altı genç kız silüeti
bunlar daha önce hayatını kaybedenleri simgeler.

Muhsin gerilla kıyafetiyle dağın zirvesine yakın çömelmiş bir elinde sigara diğerinde silahıyla
uzaklara bakar..
                            
( geriye dönüş)

Muhsin askerlik sonrası koruculuk yapan köyüne geri dönmez dedesi ve ninesiyle beraber
yaşar bu kararı babasıyla aynı zamanda köylüleriyle arasını açar hiçbir mesleği olmayan Muhsin
borçlanarak aldığı arabasıyla köylerinin yakınıdaki boşaltılmış Sincan köyünden geçerek
ağlarını Dicle nehrine gerer yakaldığı balıkları şehre getirerek satar bu şekilde hayatını
kazanmaya çalışır. Ama yaptığı bu iş korucu köyündekilerin hoşuna gitmez onlarda koruculuğun
yanında karakoldan izinli elektirikle balık avlarlar. Korucu Yahya muhsinin babasının emriyle
Muhsin e bir daha burada balık avlaması konusunda uyarıda bulunur bu uyarıyı dikkate almayan
Muhsin aynı zamanda sevdiği komşu kızı Leyla ile nişanlanıp evlenme niyetindedir.

Leylalar koruculuk baskısından dolayı köylerinden göç etmiş batmanda Muhsinlerle
komşudurlar. Aile toprağı işlemekten ve hayvancılıktan başka bir iş bilmediğinden dolayı
şehirde tutunmaları zordur.  Gün geçtikçe bu zorluk kendini hissettirmeye başlar ve evlerini
saltığa çıkarırlar.  Evlerini satmamak bu sıkıntıyı atlatmak için  Evlilik çağına gelmiş olan Leyla yı  
kendisinden yaşça büyük ve evli olan bir adamla başlık parası için evlenmeye zorlarlar. Leyla
Muhsin ile evlilik beklentisi içindeyken  zengin adamla nişanlanır. Leylanın karşı koyması
direnmesi boşunadır evlenmekten başka çaresi olmadığını düşünen Leyla sevmediği babası
yaşındaki ve kuma olarak yapacağı evliliktense kendini asarak yaşamına son vermek ister ama  
başarılı olmaz.

Bu arada boş durmayan Muhsin sevdiği kızı Leyla yı kaçırır araba sabah sesizliğinde yol alır.
İkisi de mutludur Muhsin leylanın elini tutar  araba ana yola varmak üzeredir sağ yönden gelen
kamyonu fark etmezler kamyon şiddetle Leyla nın olduğu tarafa çarpar. Leylanın alnından kanlar
süzülür..ve ölür..
                          
( Gerçek zamana dönüş)

Muhsin çömeldiği yerden kalkar dağın aşağısında bulunan arkadaşlarına eliyle  işaret verir
akşam olmak üzeredir Muhsin ve arkadaşları ışıkları yanmaya başlayan köye doğru yürürler
köye hakim bir tepede mevzilenirler köyde nöbetteki silahlı korucuyu görürüz. Çatışma  Silah
sesleri ekran kararır..

Karekterler

Muhsin askerlik dönüşü köyüne dönmez babası ve köylüleri koruculuk sistemini kabul etmiştir
batmanda dedesi ve ninesiyle yaşar hayatını kazanmak için balıkçılık yapar komşu kızı Leyla ya
aşıktır onunla evlenmek için hazırlık yapar önüne çıkan engelleri aşmakta kararlıdır.

Leyla genç ve alımlı bir kızdır eğitim görmemiş ama gururludur. anne babası ve iki kardeşiyle
birlikte yaşar Muhsin e aşıktır şehir hayatına yabancıdır anne ve babasının  onu kendisinden
yaşça büyük evli bir adamla evlendirme isteğine direnir aşkının peşinden gider.

Dede emekliliğini yaşamaktadır torununun bir an evvel evlenmesini ev işlerinde eşine yardımcı
olmasını ister. En büyük zevki Kürtçe yayın yapan tv kanallarında haber ve müzik dinlemektir.

Nine genel kadınların tersine fazla konuşmayan  ev işlerini olabildiğince iyi yapmaya ve
torununa annelik yapma gayreti içindedir. Muhsin in sevdiğiyle evlenmesi en çok onu mutlu
edecektir. Kürtçe tv kanalı seyretmekte dedeye eşlik eder.

Baba orta yaşlı göbeklidir. köyden göçtükten sonra eldeki birikimiyle bir ev almıştır seyar
tezgahında sigara satar herhangi bir mesleği yoktur ailesine düşkündür ama ekonomik
zorluklar evi satma noktasına getirmiştir bu zorluktan çıkmak için Leyla yı başlık parası için
zengin bir adamla evlendirmek ister.

Anne kocasının sözünden çıkmayan her dediğini doğru yada yanlış uygulamaya çalışan biridir.
Leyla nın  muhsine sevgisini bilmektedir. Leylanın kendileri ve kardeşleri için fedakarlık yapıp
zengin adamla evlenmesini herkesten çok istemektedir.

Yahya kısa boylu zayıftır korucu ve silahlı olması ona bir lutuftur. Korucubaşının söylediklerini
yerine getirmek onun için bir zevktir..    

Senaryo

AĞIT


1- DAĞ                                                                                                                      DIŞ-GECE
Beyaz giyinmiş 6 kız     

Bir dağın tepesinde sıralanmış gökyüzüyle bir bütün oluşturan kefenlenmiş altı siluet.        
Kararma.

Filmin ismi belirir.


2-DAĞ                                                                                                                          DIŞ-GÜN                   
Muhsin

Muhsin üzerinde gerilla kıyafetleri çömelmiş bir elinde silahı diğerinde sigara içer.


(GERİYE DÖNÜŞ)


3-NEHİR KENARI                                                                                                    DIŞ-GÜN
Muhsin-Yahya                                                      

Gün yavaş yavaş ağarır Batman nehri ile Diyarbakır nehrinin birleştiği yerde Muhsin ağlarını
nehre germekte. Yakındaki korucu köyünden Yahya elinde silahıyla Muhsin’e doğru yürür.

YAHYA

Alaylı bir ses tonuyla;  

Kolay gelsin

MUHSİN

Yahya ya bakarak

Sağ olasın


Yahya nehrin kıyısına çömelir Muhsin i izler birbirlerine bakarlar.


MUHSİN

Küçümser umursamaz bir tavırla

Hayırdır


YAHYA

Kendinden emin sesini yükselterek

Hayırdır! Baban buraya bir daha ağlarını atmasın diyor

MUHSİN

Nehri de mi korumaya aldınız niye atmayacakmışım? Ha niye atmayacakmışım?

YAHYA

Baban karakoldan emir aldığını söyledi kimse izinsiz balık avlamayacak.

MUHSİN

Siz jeneratörle balık avlıyorsunuz

YAHYA

Karakolun haberi var bundan

Bu sırada salın üzerinde jeneratörler balık avlayanlar görülür.

MUHSİN

Korucubaşına söyle ağları gerdim yarın gelir çekerim…

YAHYA

Korucu başı dediğin senin baban

MUHSİN

Tamam, ona söyle

Botu toplayıp arabaya koyar.


4-KÖYÜN İÇİ                                                                                                            DIŞ-GECE

Muhsin

Araba toprak yolda köyün içinden geçer. Korucu köyünün ışıkları yanmakta araba şehre doğru
yol alır. Akşam batman şehrinin ışıkları, rafineri ve şehrin genel görüntüsü arabayla beraber
gösterilir.


5-MUHSİN EV                                                                                                           İÇ-GECE

Muhsin-Dede-Nine

Muhsin dedesinin evinde odun sobasının yanında oturur. Dedesi TV de haber izler. Muhsin
sobanın üzerinden demliği alır çayları doldurur. Ninesi elinde odunlarla odaya girer. Muhsin
ninesine yardım eder odunları sobaya atar. Muhsin nenesi ile fısıldaşır.

MUHSİN

Dedeme söyle evlenmek istiyorum

NİNE

Şaşkın… gülümsemeyle

Şaka mı yapıyorsun! Kiminle?

MUHSİN

      Komşunun kızıyla
              
NİNE

Hacı torunun evlenmek istiyor.

DEDE

Valla doğrumu söylüyor ninen?

MUHSİN

Evet

DEDE

Hayırlısı oğlum kiminle?

NİNE

Komşu kızı Leyla’dan söz ediyor

DEDE

Eve bir gelin lazım oğlum hadi hayırlısı.

Akşamın ilerleyen saatlerinde Muhsin yer yatağında oturmuş sigara içer. Ninesi odaya girer
elinde meyve tabağıyla…

NİNE

İyi düşün oğlum… Babanın da çağıralım mı?

MUHSİN

Yok babam falan gelmeyecek siz varsınız ya yeter. Ben kararımı verdim

NİNE

Leyla’nın haberi var mı?

MUHSİN

Var var olmaz mı? Yarın erken ağları çekmeye gideceğim nine sende Leyla’nın annesine
söylersin. Ben nişan yüzüklerini yarın alırım.


Muhsin ve ninesi gülerler. Nine odadan çıkar.  


6-MUHSİN EV KAPI ÖNÜ                                                                                       DIŞ-GÜN

Muhsin-Leyla

Ertesi gün sabahın erken saatleri batman yeni bir güne başlamakta.. Bahçenin raylı kapısı
sabah sessizliği bozar ve sabah bu sese uyanan Leyla erken uyanmış mahalledeki tek toprak
damlı evin damında çamaşırları ipe serer Muhsin’le göz göze gelirler. İkisi de gülümser. Muhsin
arabaya biner arabayı bahçeden çıkarır. Leyla dikkatli gözlerle muhsini izler. Muhsin bahçe
kapısını kapatır. Arabaya biner Leyla çamaşırları sermiş leğenindeki suyu arabanın arkasından
döker. Muhsin dikiz aynasından dökülen suyu görür gülümser. Arabanın teybini açar. Araba
sabah sessizliğinde yol alır.


7-EV                                                                                                                               İÇ-GÜN

Leyla-Kardeşleri

Leyla kardeşlerine kahvaltı hazırlar beraber kahvaltıya otururlar. Leyla özenle siyah saçlarını
taramakta. Kardeşlerinin bağrışma sesleri duyulur. Leyla’nın annesi ve babası kapıda bir şeyler
konuşur Leyla onları dinlemeye çalışır. Baba evden çıkar sokakta yürür. Anne Leyla’ya seslenir.
Leyla çeyiz sandığının başında yazmalarını katlar çeyiz sandığına dizer. Leyla aceleyle çeyiz
sandığının kapağını kapar. Kesme


8-NEHİR KENARI                                                                                                    DIŞ-GÜN   

Muhsin-Yahya                                                      

Muhsin abranın bagajını kapatır. Ağları  çekmek üzere şişirdiği bota biner. Kürek çekmeye
başlar ağları toplar. Yakaladığı  balıkları plastik kasaya doldurur. Tepeden kayalıklar içinden
koşarak gelen Yahya’ dan habersiz ikinci ağıda toplar. Muhsin ağ toplamayı bitirmiş balıkları
kasaya istifler. Yahya Muhsin’in yanına varmak üzere. Muhsin balık dolu kasayı arabanın
bagajına yerleştirir. Yahya’yı görür.

YAHYA

Sana gelme demedik mi ha? Başımızı belaya mı sokacaksın?

MUHSİN

Ne belası ağları topladım gidiyorum.

Yahya elindeki silahla bota sıkar botun havası inmeye başlar Muhsin Yahya’nın yanına varır.
Yahya’nın elinden silahı almaya çalışır boğuşmaya başlarlar. İkisi beraber yere yuvarlanır. Silah
ellerinden düşer. Muhsin Yahya’nın suratına yumruk atar. Yahya Muhsin’in altından kurtulmaya
çalışır. Bu arada bir iki yumruk daha yer. Yahya eline geçirdiği çakıl ve kumu  suratına atar
Muhsin’in gözüne girer Yahya bir iki hamleyle silahı eline alır. Dudağı patlamış ağzının
kenarından kan akar geriye çekilir. Arabanın arka lastiğine sıkar.

MUHSİN

Dur yapma lastikleri patlatırsan burada kalırım gidemem

YAHYA

Bir daha buralara gelme sen babana dua et.

MUHSİN

Elindeki silaha güveniyorsun elbet bir gün hesabını sorarım.

YAHYA

Hesabı babandan sorsan daha iyi olur.9-LEYLA’LARIN EVİ                                                                                               İÇ-GÜN

Leyla-Anne

Leyla annesi ile tartışmakta

ANNE

Delirdin mi kısmetin çıkmış daha ne bekliyorsun?

LEYLA

İstemiyorum, istemiyorum

ANNE

Bugün yüzük takmaya gelecekler adam zengin kardeşlerin için bunu yapmalısın.

LEYLA

Hayatta kabul etmem.

ANNE

Evin duvarında satılık yazısını görüyorsun, bir tek bu ev kaldı bunu da satmak zorunda kalacaz.

LEYLA

Babam yaşındaki adamla evlenmem. Hem de kuma olarak çok istiyorsan sen evlen.

ANNE

Sen ne diyorsun aptal haddindi bil. Baban bunları duyarsa ikimizi de öldürür.


Anne ayağındaki terliği kaptığı gibi Leyla’yı dövmeye başlar Leyla kaçmaya başlar. Odaya girer
kapıyı kapatır. Leyla odada ağlamaya başlar.


ANNE

Bıktım sizden Allah belanızı versin. Senin de babanın da ne haliniz varsa görün.


Anne ağlayan çocuklardan birine tokat atar beşikteki çocuğuna meme vermeye başlar.

ANNE

Ben biliyorum niye kabul etmediğini. Komşunun torunu şu balıkçı var değil mi? Yakaladığı
balıklarla mı bakacak sana. Başlık paranı verecek.

LEYLA

Benim başlık parama mı kaldı her şey.

Anne ayağındaki terliği oturduğu yerden kapıya fırlatır.

ANNE

Baban geldiğinde görürsün sen

LEYLA

Zorlamayın beni üzerime daha fazla gelmeyin…

İçerden Leyla’nın ağlama sesi gelmeye devam eder.


10-BALIKÇININ ÖNÜ                                                                                              DIŞ-GÜN

Muhsin-Balıkçı

Muhsin arabasıyla şehirde yol alır Balıkçının önünde durur. Kasayı arabadan indirir. İki balık
ayırır balıkçıdan para alır.

BALIKÇI

Arabanın taksitleri bitmedi mi?

MUHSİN

Bitti usta bitti

BALIKÇI

Hadi hayırlısı

MUHSİN

Dedem gelecek bu balıkları verirsin.

Balıkçı kalfasına seslenir.


BALIKÇI

Şu balıkları temizle dolaba koy hacı dayı gelip alacak.

MUHSİN

Hadi usta görüşmek üzere.


11-ÇARŞI MAĞAZA                                                                                                 DIŞ-GÜN

Muhsin, Leyla’nın Babası Ve Arkadaşları

Muhsin balıkçıdan ayrılır arabayı park eder mağazanın birine girer kendine elbise alır elinde
elbise poşetiyle çarşıda yürür. Leyla’nın babası kahvenin önünde seyyar tezgâhında sigara
satmakta Muhsin sigara alır hal hatır sorar. Yürümeye devam eder. İleride ki kahvehaneye girer
okey oynayan arkadaşlarının yanında oturur. Leyla’nın babası şık giyimli bir adamla sohbet
eder. Adam saatine bakar ve gider.

12-TANDIR ÖNÜ                                                                                                       DIŞ-GÜN

Anne,nine ve mahalleli iki kadın

Leyla’nın annesi hamur yoğurmakta yoğurma işini bitirir. Hamurun üzerini kapatır elinde bir
demet çırpıyla tandıra yürür.  Çırpıları kırıp tandırı yakar. Eve hamuru almaya gider. Nine ve
mahallede iki kadın sohbet ederek tandırın yanına çömelirler. Anne elinde hamur leğeniyle
tandıra gelir.

ANNE

İşim biraz acele akşama misafir var Leyla’yı istemeye gelecekler.

Nine şaşkın konuyu açmaya çalışır. Mahalleli diğer kadınlar araya girerler her biri bir ağızdan
konuşmaya başlarlar. Nine tandırın yanından ayrılır eve gider.

13-ÇARŞI                                                                                                                   DIŞ-GÜN

Muhsin, Arkadaşları, Leyla’nın Babası

Muhsin kahveden arkadaşlarıyla çıkar. Leyla’nın babası erken saatte tezgâhını toplar Muhsin’in
dikkatini çeker.

ARKADAŞI

Arabayı nereye park ettin?

Muhsin arkadaşına döner

MUHSİN

Az ilerde

Oyunda kaybeden arkadaşı Muhsin’e gülümseyerek

ARKADAŞ

Kebap yemeye gidiyoruz.

Beraber arabaya binerler araba hareket eder.

14-TANDIR                                                                                                              DIŞ-GÜN

Anne, İki Kadın, Çocuk

Leyla’nın annesi kızarmış ekmekleri tandırdan toplar. Tandırın yanında duran çocuklardan birine
bir parça ekmek kopararak verir. Tandırın yanında duran diğer kadınlarla beraber tandırın
yanında ayrılır.

15-KEBAPÇI                                                                                                           İÇ-GÜN

Muhsin, Üç Arkadaşı

Kebapçıda siparişler gelir. Yemeklerini yerler hesabı ödeyip çıkarlar.

16-ARABA                                                                                                             DIŞ-GÜN

Muhsin, Arkadaşları, Lastikçi

Beraber arabaya binerler.

ARKADAŞ

Araban balık kokuyor yıka artık

MUHSİN

Sende kebap soğan kokuyorsun.

Arabada gülüşmeler. Araba hareket eder çarşıda yol alırlar.  Akşama doğrudur. Muhsin
arkadaşlarını bırakmış, patlatılan lastiğini değiştirmekte. Lastikçi lastiği takar. Kontrol etmek için
son çevirir. Kesme

17-MAHALLE                                                                                                          DIŞ-GÜN

Leyla’nın Babası, Üç Adam

Leylaların evinin önünde duran son model arabanın tekerleğinden açılma. Tezgâhın başında
Leyla’nın babası ile konuşan adam beraberinde iki kişi ile arabadan inerler. Ellerinde paketler.
Leyla’nın babası onları dışarıda karşılar içeri girerler.

18-EV                                                                                                                            İÇ-GÜN

Ev Ahalisi, Misafirler

Leyla evin içinde elinde kahve tepsisiyle görünür. Misafirlere kahve verir. Adam elinde tespihle
Leyla’yı süzer evin dışı gösterilir.

19-MAHALLE                                                                                                          DIŞ-GÜN

Baba Misafirler

Misafirler arabaya binip giderler. Leyla’nın babası evin dış duvarındaki satılık yazısına bakar
bekler sonra içeri girer.

20-EV                                                                                                                       İÇ-GÜN

Leyla

Leyla çeyiz sandığın başında ağlamakta saçlarını tarar çarşafı ahşap tavana asar

21-KUYUMCU                                                                                               İÇ-GÜN

Muhsin, Kuyumcu

Muhsin kuyumcuda yüzük bakar iki tane seçer. Kuyumcu altın yüzükleri kurdeleye geçirmeye
çalışır. Yüzüklerden biri tezgâha düşer diğeri kurdele de sallanır. Kesme

22-EV                                                                                                                          İÇ-GÜN
Leyla

Leyla tavana astığı çarşafla kendini asmış sallanmakta. Çarşaf kopar Leyla yere düşer.

23-ÇARŞI                                                                                                       DIŞ-GÜN

Muhsin

Muhsin yüzükleri alır çarşının içinde kalabalığa karışır.

24-EV-MUTFAK                                                                                                       İÇ-GECE

Muhsin, Nine, Dede

Muhsin eve gelir. Ninesinin üzgün olduğunu fark eder.

MUHSİN

Ne oldu istemeye gidiyoruz.

Nine üzgün ağlamaklı  cevap verir:


NİNE

Oğlum Leyla sana göre değil.

DEDE

Niye aceleye getiriyorsun biraz bekle.

Nine gözyaşlarını tutamaz ağlar

NİNE

Bugün Leyla’yı nişanladılar.

Odada suskunluk sadece TV’nin sesi. Nine mutfağa gider pişirdiği balıkları hazırlar. Muhsin
iştahsız yemeğini yer.

25-MAHALLE                                                                                                            DIŞ-GÜN

Muhsin, Leyla, Taksi, Kamyon

Sabahın erken saatleri Muhsin her gün ki gibi erken kalkar bahçenin raylı kapısını gürültüyle
açar. Leyla hazırlığını yapmıştır. Beraber arabaya binerler. Araba sabah sessizliğinde yol alır
Muhsin Leyla’nın elini tutar. Araba köşeye ana yola varmak üzeredir. Anayolda çöp kamyonu
hızla ilerler. Muhsin Leyla’ya bakar. Kamyon Leyla’nın oturduğu yere şiddetle çarpar. Leyla’nın
alnından kanlar süzülür.

26-EV                                                                                                                         İÇ-GÜN

Leyla’nın Annesi

Leyla’nın annesi bu sırada namaz kılmakta. Dua eder.

(GERÇEK ZAMANA DÖNÜLÜR)

27-DAĞ                                                                                                                    DIŞ-GÜN

Muhsin, Arkadaşları

Muhsin silahını alır gün kararmakta köyün ışıkları yanmaya başlar yamacın aşağısında
bekleyen gruba işaret verir dağdan köye yol alırlar  köye hakim tepede Muhsin ve arkadaşları
mevzilenir. Köyde nöbet tutan koruculardan birini görürüz. Çatışma, kararma silah sesleri
jenerik akar

SON

NOT: Diyaloglar gelenlde Kürtçe olacak.
Haberler

Kürt sineması'nda
karekterler problemi

Hewiti: Kumalık. Müjde
Arslan'dan yeni bir film /
Caner Canerik

Yakın planda Kürtler var

Kırmızı kalemle çizilen
insanların öyküsü

Transasia Express
belgeseli İsviçre'de
gösterime giriyor

Köln 2. Kürt Film Günleri

Bern Kürt Film
Festivali'ne hazırlanıyor

Close-Up Kürdistan
İstanbul'da

Genç yönetmen Erol
Mintaş

Şirin Cihani'ye İtalya'da
ödül

KurdishCinema.com'dan
senaryo ödülü

Kürt yönetmen Kalifa'ya
ödül

"Hayatın Tuzu" filmi
izleyiciyle buluştu

Butimar'a 9. Türkiye
Eczacılar Kongresi Kisa
Film Yarışması'nda
birincilik ödülü

Pirdesur Fransız Kültür
Merkezi'nde

Gitmek 14 Kasım'da
Türkiye sinemalarında

Gitmek filmine İsviçre'de
Türk sansürü

Kazım Öz'ün Fırtına filmi
14 Kasım'da
sinemalarda  

2. Paris Kürt Film
Festivali

Montreal Dunya Filmleri
Festivali

“Siyabo”nun belgeseli
çekildi

"Gurê bi Zengil" kurgu
aşamasında

Gerilla-yönetmen Halil
Dağ yaşamını yitirdi

İkinci Hamburg Kürt Film
Günleri Halil Dağ'a
adandı

Fırtına’ İstanbul Film
Festivali’nde

'Narkolepsi' Ankara Film
Festivali'nde

Oldenburg Kürt film
günler başladı

Paris Kürt video
sergisine davet

"Zarokên Axa Qelişî" adlı
Kürtçe filmin galasına
sansür

Gure bi Zingil’ın
çekimleri tamamlandı

‘Zarokên Ax a Qelişî’
Ceylanpınar’da

13 Kurşun'a onur ödülü

Yusuf Yeşilöz'ün son
belgeseli; Müzik Aşkı

Yüksekovalı oyuncu
Fransa yolcusu

Charlie Chaplin 30 yıl  
önce yaşama veda etti

Kürt oyuncu aranıyor

Londra’da Kürt filmlerine
yoğun ilgi

'Trajedilerin hepsi
senaryo oldu

1. Paris Kürt Film
Festivali başladı

Dortmund'da Kürt Film
Haftası

Diyarbakır'da ilk çocuk
sinemacılar

5. Londra Kürt Film
Festivali'ne çağrı

Nusaybin'de film
gösterisi

Mazıdağı'nda Mehmed
Uzun Festivali başladı

Amsterdam Kısa Film
Festivaliı

Ingmar Bergman öldü

Forster’den Kürt filmi

‘Son Oyun’a Fas’tan ödül

Hakkari'nin ilk Kürtçe filmi

Madımak Katliamı
belgesel oldu

Son Oyun'a Fas'tan davet

Filmi icin yardim bekliyor

Ankara'da belgesel
gösterimi

Cannes Film Festivali
başlıyor

Yarım Ay'a bir ödül de
Portekiz'den

Stuttgart'da Kürt Film
Günleri'ne büyük ilgi

Amin Korki'ye
Singağur'da iki ödül

Ankara Kürt Film Günleri
18 Mayıs'ta başlıyor

Stuttgart'da Kürt Film
Günleri

Dol'un Almanya galası
yapıldı

Hamburg'dan Kürt
filmleri geçti

Hamburg Kürt Film
Günleri

Kürt filmleri Hamburg'da

'Tandır' filmi festivallerde

Tünelin ucundaki ışık gibi

Hamburg Kürt Film
Festivali Programı

Hamburg Kürt Film
Festivali başlıyor

Paris Kürt Film Festivali

Yarim Ay Portekiz,
Amerika ve Almanya'da

David Tolhildan
Hamburg'ta

Haber Arşivi >>>